Mantrad
Mantrate lausumine on suunatud sellele, et väge kandvaid sõnu korrates häälestada meie vaim ja keha ümber parema tervise ja õnnelikuma elu lainele. Mantra kordamine mõjutab meie alateadvust, mis seejärel hakkab ilma loogilise mõistuse sekkumiseta vastavalt tegutsema. Igaüks võib koostada ka ise positiivse sisenduse mistahes eluvaldkonna kohta. Näiteks ärgates sisendada endale - täna tuleb mul tore päev.

Mantra on püha heli, mis võib olla nii tervikfraas, sõna või silp. Tähenduse ja efektiivsuse annab talle temas sisalduv helivibratsioonide kompleks. Mantrate laulmine (nagu muusika üldse) kergendab hinge ja vabastab meie keha blokeeringutest. Helide vibratsioon harmoniseerib meie kehasiseseid vibratsioone - molekulide ja elundite võnkeid.

Mantra on puhas heli, mis stimuleerib meie tšakraid.
Mantrate lugemine pole seotud religiooniga. Mantrate kordamine stimuleerib meie aju vasakut poolkera, mis on seotud loovusega ja mida kasutatakse liialt vähe. Mantrad on alghelid, mis vaigistavad emotsioone.

Om on üks neljast ülimast mantra seemnesilbist.
Seemnetest ja mantratest on välja kasvanud inimkõnekeeled. Om ilmutub läbi väljahingamise. Om on inimsüdame tõususuund universaalsete printsiipide ja korra mõistmiseks. Om-il mediteerides avab mediteerija end avaruse suunas ja muutub sama avaraks kui universum.

Nii nagu kirja pandud muusikahelid ei anna edasi kuuldu või esitatud muusika emotsionaalset ja vaimset mõju, nii ka mantra helisümbol kirjatähena ja tema intellektuaalne analüüs ei anna edasi pühendunu kogemust ja mantra süvatoimet, mida ta kutsub esile kestvas praktilises teostuses.

Dhyana Sloka 'si (Gajananam`i) lausutakse joogatunni, loengu ja isikliku sadhana alguses. See palve häälestab meele jumalikkuse, pühalikkuse erinevatele universaalsetele aspektidele. Paneb meid tajuma instrumentidena ja aitab eemaldada ego. Mantras palume takistuste eemaldamist, palume anda meile tugevust ja hävitada kõik negatiivsed jõud nii sees kui väljas. Palume anda meile jumalikke teadmisi ning palume õpetajat (guru) meid alati juhatada.


Gajànanam bhùta ganàdi sevitam

Kapittha jambù phala sàra bhaksitam

Umà sutam soka vinàsa kàranam

Namàmi Vighneśvara pàda pankajam

Ma kummardan Umà poja Ganesha (Vighnesvara) lootosjalgadele,  kes hävitab kurbuse (mure), keda teenib Bhuta-Ganade (inglite) vägi, kel on elevandi nägu ja kes on osa Kapittha ja Jambu viljade essentsist.

  Sadananam kunkuma rakta var a nam

Mahamatim divya mayura vahanam

Rudrasya sunum surasainya natham

Guham sadaham saranam prapadye

Ma leian alati varjupaiga 6-näolises (Subrahmanya) Guhas,  kes on sügavpunane nagu Kunkuma, kes valdab suuri teadmisi, kes ratsutab pühal paabulinnul, kes on Rudra (Shiva) poeg ja kes on Devade (jumalate, inglite) armee juht.

Ya kundendu tusara hara dhavala

Ya subhra vastravr(i)ta

Ya vina danda mandita kara

Ya sveta padmasana

Ya brahmacyta sankarah prabhr(i)tibhir

Devaissada pujita

Sa mam patu Sarasvati bhagavati

Nissesa jadyapaha

Kaitsku mind jumalanna Saraswati, kes kannab nii valgeid vanikuid nagu Kunda-lill, kuu ja lumi, kes on ehitud puhasvalgete riietega, kelle käsi kaunistavad Vina ja õnnistuse žest, kes istub valgel lootosel, keda alati kummardavad Brahma, Vishnu, Shiva ja kõik teised jumalad ja kes eemaldab kogu inertsuse ja laiskuse.

Om namaśśivaya gurave

Saccidànanda mùrtaye

Nisprapańcàya śantàya

Śri Śivànandàya te namah

Śri Visnudevànandàya te namah

Tervitused Õpetaja Shivale (Sivanandale), kes on olemise, teadmise ja õndsa absoluudi kehastus;  kelles ei eksisteeri maisust ja  kes viibib alati rahus.  Tervitused Sivanandale, tervitused Vishnu-Devanandale.

Om sarva mangala mangalye

Śive sarvartha sadhike

Saranye tryambake gauri

Narayani namo´stu te

Narayani namo´stu te

Tervitan Püha Ema, keda kutsutakse Narayani´ks (Narayana abikaasaks),  Śaranye´ks (kaitsja Shiva abikaasaks), Trayambake´ks (Kolmesilmse Jumal Shiva abikaasaks) ja Gauri´ks – kes toob häid endeid ja kes täidab pühendunu kõik igatsused ja soovid.

Om saha navavatu saha nau bhunaktu

Saha viryam karavavahai

tejasvina vadhitamastu

Ma vidvisàvahai

Om śantih śantih śantih

 

Om. Luba Sel kaitsta  meid mõlemaid – õpetajat ja õpilast. Lase sel tuua mõlemale rõõmu (joovastust vabanemisest). Lase meil mõlemal avaneda ja teostuda (leidmaks käsikirjade tõelist tähendust). Muuda meie õpingud briljantseiks. Lase meil mitte iial teineteise peale vihastuda. Om. Rahu. Rahu. Rahu. 


Om Trayambakam `i (Maha Mr(i)tunjaya mantrat) lausutakse joogatunni, loengu ja isikliku sadhana lõpus. Tänapäeval, mil elu on väga komplitseeritud, kuulub see mantra igapäevaseks kasutamiseks, kaitstes surma, maohammustuse, autoavariide, tule-, vee- ja õhukatastroofide ja kõikvõimalike õnnetuste eest. Peale selle on sellel mantral raviv mõju haiguste puhul. Seda mantrat peaks kordama enne igat reisi. See on ka moksha mantra ja kingib meile vabanemist, samuti ka Šiva mantra. Mantrat peaks kordama 3, 9, 27 või 108 korda, eriti sünnipäevadel. See mantra rikastab su tervist, kingib pika elu, vabanemise ja õitsengu.

  Om tryambakam yajamahe

Sugandhim pushti vardhanam

Urvarukamiva bandhanan

Mr(i)tyor mukshiya ma´mr(i)tat

OM. Kummardame kolmesilmset Ainsat (Shiva), kes lõhnab hästi ja kes hoolitseb kõigi olendite eest. Lase Tal vabastada meid surmast surematuse nimel, nagu meripura saab vabastatud väätidest (et ta saaks ronida).

Om sarvesam svasti bhavatu

Sarvesam santir bahavatu

Sarvesam purnam bhavatu

Sarvesam mangalam bhavatu

OM. Las kõikjal olla paljutõotavust.

Las kõikjal olla rahu.

Las kõikjal olla täiust.

Las kõikjal olla õitseng.

Sarve bhavantu sukhinah

Sarve santu niramayah

Sarve bhadrani pasyantu

Ma kascid dukhabhag bhavet

Las kõikjal olla õnn.  Las igal pool olla küllus ja vabadus puudustest.  Las kõik näevad teiste headust.  Ära lase kellelgi mures ja kurbuses kannatada.

Asato ma sad gamaya

Tamaso ma jyotir gamaya

Mrtyor ma amrtam gamaya

Lase mind ebareaalse juurest Tõelisusse.  Lase mind pimedusest Valgusse.  Lase mind surelikkusest Surematusse.

OM purnamadah purnamidam

Purnat purnamudacyate

Purnasya purnamadaya

Purnamevavasisyate

OM. See on terviklikkus. See on tervik.

Terviklikkusest ilmneb terviklikkus.

Kui tervikust eraldada tervik, siis jääb järele ikka ja jälle ainult tervik.

Om santih santih santih

  OM. Rahu. Rahu. Rahu.


Universaaalne palve   Igale inimesele –  ükskõik kus, mis usus ja mis rahvuse seas.
                                                                                                                svaami Šivananda


Oo, püha halastuse ja armastuse Jumal
Tervitan Sind ja kummardan Sinu ees
Kes sa oled kõikjalviibiv, kõikvõimas ja kõiketeadev.

Kes sa oled Saccidananda
Kes sa oled Olemine, Teadmine ja Õnnis Absoluut
Kes sa elad kõigis olendites.

Kingi meile mõistev süda, samaväärne nägemisvõime,
Tasakaalukas meel, usaldus, pühendumus ja tarkus.
Õnnista meid sisemise vaimse väega,
Et vastu seista ahvatlustele ja valitseda meelt.
Vabasta meid egoismist, lõbuihast, ahnusest, vihast ja kadedusest.
Täida meie südamed Jumalike voorustega.

Lase meil näha Sind kõikides nimedes ja vormides.
Lase meil teenida Sind kõikides nimedes ja vormides.
Lase meil igavesti hoida sind meeles.
Lase meil igavesti laulda sulle austust.
Las su nimi jääb igavesti meie huultele.
Lase meil jääda sinusse igavesest ajast igavesti.

Om bolo sat guru Šivananda maharaja ki - Jay!
Om bolo sri guru Višnudevananda maharaja ki - Jay!


Külli Roosi tõlge ja refereering

Söögipalve

Brahmaar-panam brahma-havir
Bramaag-nau b
rahmanaa -hutam
Brahmai-vatena gantav-yam
Brahma-karma- samaadhinaa.

Bhagavat Gita 4. peatükk